توضیحات (شهریه(تومان ساعت تشکیل روز تشکیل مدت دوره نام استاد نام دوره ردیف
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
630000 14-17 پنج شنبه 35-40 استاد نقدی دوره جامع دفاتر و اظهارنامه مالیاتی B 1
تضمین جذب بازار کار پس از دوره توسط شرکت پرتو پارس630000 17-21 شنبه 50-60 استاد یزدانی دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه D 2
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
670000 14-17 دوشنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه C 3
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 
590000 17-21 یکشنبه 55 استاد برازجانی دوره جامع طراحی صنعتی SOLIDWork&CATIA گروه A 4
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
590000 14-17 چهارشنبه 45 استاد دریابر دوره جامع شبیه سازی فرایندهای شیمیای HYSYS&ASPEN گروه A 5
شروع دوره نیمه اول تیر ماه
630000 17-21 پنج شنبه 60 استاد نقدی دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه C 6
شروع دوره نیمه دوم تیرماه
790000 9-13 پنج شنبه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه B 7
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
760000 17-21 سه شنبه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه B 8
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
530000 14-17 سه شنبه 50-60 استاد خجسته دوره جامعICDLمقدماتی و پیشرفته گروه A 9
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
630000 17-21 دوشنبه 50-60 استاد اقبالی دوره جامع برنامه نویسی اندروید گروه B 10
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
590000 9-13 پنج شنبه 35-40 فروزان دوره جامع میکروتیک گروه A 11
شروع دوره نیمه دوم تیرماه
730000 17-21 چهارشنبه 80 فروزان دوره جامع مهندسی شبکه MCSA گروه A 12
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
670000 14-17 سه شنبه 60 استاد صمصامی دوره جامع نرم افزار مطلب گروه A 13
شروع دوره هفته اول تیر ماه
670000 14-17 پنج شنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه B 14
تضمین جذب بازار کار پس از دوره توسط شرکت پرتو پارس 630000 17-21 یکشنبه 60 میلاد جعفری دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه B 15
امکان شرکت در پروژه واقعی جهت کارآموزی
790000 17-21 چهارشنبه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه A 16
شروع دوره هفته اول اردیبهشت 630000 17-20 سه شنبه 40 مهندس نقدی دوره جامع دفاتر و اظهارنامه مالیاتی A 17
تضمین جذب بازار کار پس از دوره توسط شرکت پرتو پارس 630000 17-20 دوشنبه 60 استاد نقدی دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه A 18
شروع هفته دوم اردیبهشت 670000 17-21 شنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه A 19
شروع هفته اخر فروردین
760000 13-17 پنج شنبه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه A 20
شروع هفته اول اردیبهشت
630000 17-21 پنج شنبه 50 استاد اقبالی دوره جامع برنامه نویسی اندروید گروه A 21
480000 17-21 شنبه 40 استاد سلمانی دوره تحلیل آماری با SPSS گروه A 22
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 630000 17-21 سه شنبه 40 مهندس کرمی دوره هوشمند سازی ساختمان FES گروه A 23
نیمه دوم تیر ماه 630000 17-21 دوشنبه 40 استاد قدرت جهرمی دوره هوشمند سازی ساختمان KNX گروه A 24
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 690000 17-21 چهارشنبه 80 استاد فروزان دوره جامع مهندسی شبکه CISCO گروه A 25
همراه با پذیرایی،نهار و یک شب اقامت رایگان 530000 9-20 پنج شنبه و جمعه 22 استاد فروزان دوره BOOTCAMP شبکه MCSA گروه A 26
همراه با پذیرایی،نهار و یک شب اقامت رایگان 480000 9-20 پنج شنبه و جمعه 22 استاد قدرت جهرمی دوره BOOTCAMP سیستم های امنیتی گروه A 27
شروع دوره اعلام میگردد 480000 9-20 پنج شنبه و جمعه 20 دکتر جعفری دوره جامع مقاله نویسی ISI و ISC گروه A 28
570000 اعلام میگردد اعلام میگردد 50 دوره جامع میکروکنترلر AVR/ARM گروه A 29
ویژه فازغ التحصیلان دوره شبکه اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد 50 استاد فروزان دوره جامع مجازی سازی گروه A 30
شروع دوره اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد 50 دوره جامع برنامه نویسی c#.net گروه A 31
فقط فارغ التحصیلان دورهc#.net فاضل مجاز به ثبت نام هستند.اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد 50 دوره جامع برنامه نویسی asp.net گروه A 32
شروع دوره اعلام میگردد
اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد 45 دوره جامع تحلیل سیالاتی Fluent&Gambit گروهA 33
شروع دوره اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد اعلام میگردد 60 دوره جامع تحلیل مقاومت مصالحANSYS&ABAQUS گروهA 34
380000 15-17 شنبه 30 استاد کشاورز دوره جامع طراحی مدارات به کمک Pspice و Multisim 35
کلاس کاملا عملی و کاربردی با تجهیزات مدرن آموزشی 730000 13-17 پنجشنبه 50 استاد نادری دوره جامعPLCگروهA 36