توضیحات (شهریه(تومان ساعت تشکیل روز تشکیل مدت دوره نام استاد نام دوره ردیف
آموزش نرم افزار ملی با تضمین استخدام توسط شرکت پرتوپارس 630000 9-13 پنج شنبه 60 استاد عزیزالهی دوره جامع حسابداری با نرم افزار گروه H 1
آموزش نرم افزار ملی با تضمین استخدام توسط شرکت پرتوپارس 630000 9-13 پنج شنبه 60 استاد عزیزالهی دوره جامع حسابداری با نرم افزار گروه H 2
شروع دوره نیمه دوم مهرماه 670000 17-21 دوشنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه D 3
شروع دوره 10 و 11 آبان 97 480000 9-20 پنجشنبه و جمعه 20 استاد جعفری دوره جامع مقاله نویسیISIو ISCگروه B 4
شروع دوره نیمه دوم مهرماه 730000 14-17 شنبه 60 استاد فروزان دوره جامع شبکهMCSAگروهA 5
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
790000 9-13 پنج شنبه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه C 6
کلاس کاملا عملی و کاربردی با تجهیزات مدرن آموزشی شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
760000 9-13 جمعه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه C 7
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
630000 14-17 پنج شنبه 60 استاد جعفری دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه F 8
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
530000 14-17 شنبه 50 استاد خجسته دوره جامع ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه C 9
تضمین جذب بازار کار پس از دوره توسط شرکت پرتو پارس
630000 14-17 پنج شنبه 60 استاد نقدی دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه E 10
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
670000 17-21 دوشنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه C 11
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 
590000 17-21 یکشنبه 55 استاد برازجانی دوره جامع طراحی صنعتی SOLIDWork&CATIA گروه A 12
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
590000 9-13 پنج شنبه 35-40 فروزان دوره جامع میکروتیک گروه A 13